Annosjakelun lääkekuvat - Dosdispenseringens läkemedelsbilder
VNR
Lääkkeen nimi / Läkemedlets namn
Vaikuttava aine / Verksamt ämne
Väri / Färg
Merkinnät / Anteckningar